4-2021

Asabea Britton, foto Severus Tenenbaum
Kvinnor föder barn. Barnmorska är ett kvinnoyrke. Och därmed hamnar allt som sker runt en födsel längre ner på prioriteringslistan. Lisa Bjurwald möter den inflytelserika barnmorskan Asabea Britton, som konstaterar att trots kris och till och med dödsfall räknas barnafödande fortfarande som en kvinnofråga....