Meghan Murphy och Kajsa Ekis Ekman, foto Severus Tenenbaum
Den som ifrågasätter normer och idéer inom den egna gemenskapen tar stora risker. Vänner kan bli fiender, försörjningsmöjligheter dras in och floder av hat och hot väller fram. Man har blivit en dissident och en fara för kollektivet. Flera av de kvinnor och tjejer som Kvinnotryck intervjuat har fått betala...

Mer från 1-2018