Foto Julia Lindemalm

Barnfridskonferensen i Linköping

Roks vice ord­förande Maja Ahrman deltog på Barnafridskon­ferensen i Linköping. Konferensen anordnas av Barnafrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn, som är en del av Linköpings Universitet. Dagarna är fyllda av seminarier om barns utsatthet och i publiken finns personer som arbetar inom socialt arbete, polis, skola och myndigheter, samt medlemmar från några av Roks jourer.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) inledningstalade, och tog bland annat upp vikten av att barn ska lyssnas på och hon berättade också hur dåligt barn mår när de tvingas till umgänge med en våldsam pappa. Lindhagen nämnde även den utsatthet det innebär för barn att uppleva sin mamma bli misshandlad av pappan. Roks jourer vet hur stor utsattheten är bland barn som tvingas till umgänge och som upplever pappas våld mot mamma. Det är viktiga frågor som Roks driver och vi är tacksamma över att de här frågorna lyfts i dessa sammanhang.

Text: Ghita Huldén | Foto: Julia Lindemalm