Så ska Roks möta utmaningarna

Nya tider ställer krav på en ny organisation. Roks styrelse har därför föreslagit att kansliet på Hornsgatan avvecklas och att styrelsen tar över det operativa arbetet.

– Minskade anslag och behov av ökad synlighet gör att vi måste lägga resurserna där de gör mest nytta, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand.

Kvinnojoursrörelsen står inför omfattande förändringar och utmaningar, samtidigt som Roks ekonomiska anslag minskar. Detta har tvingat styrelsen till en översyn av verksamheten och en hård prioritering av resurser.

– Vi behöver vara mindre, agila och snabbfotade. Styrelsen måste kunna fokusera mer på opinionsbildning och kunskapshöjning.

– Arbetsgivarrollen tar mycket tid och energi, och är dessutom väldigt kostsam. Därför har vi skissat på en annan lösning.

Enligt förslaget ska styrelsen utökas med två personer och ta ett större ansvar för det löpande arbetet. Vissa delar av administrationen läggs ut och förhoppningen är att kunna arvodera vissa projektanställningar. Tanken är också att medlemsjourerna ska involveras mer i riksorganisationens konkreta arbete. Lokalerna på Hornsgatan hyrs ut eller säljs.

Förändringen ligger i linje med styrelsens önskan att återgå till det som Jenny Westerstrand kallar Roks själ: att vara en rapp, aktivistisk organisation med stor integritet som vågar ställa saker på sin spets.

– Vi vill vara en motvikt till det slätstrukna. Någon måste våga säga ifrån på riktigt, och då kan vi inte sitta fast i stora system med långa planer och stort ansvar, menar hon.

Vägen framåt kommer att vila på demokratisk föreningskunskap, feministisk våldsanalys och systemkritisk opinionsbildning. 

– Styrelsen ser fram emot att göra detta tillsammans med alla jourer ute i landet, säger Jenny Westerstrand.