Aktionsvecka mot porr 22–29 april

Aktionsveckan mot porr

Nedlagda anmälningar överklagas

I vecka 17 den 22–29 april infaller Roks och Kvinnofrontens årliga aktionsvecka mot porr. Veckan har arrangerats i decennier och sedan tre år tillbaka har fokus legat på att polis­anmäla porrfilmer. Det våld som förekommer i dessa filmer, skulle inte accepteras i något annat sammanhang.

– I alla andra sammanhang skulle de som begår dessa övergrepp ställas inför rätta. Men eftersom de publiceras på porrsajter, går förövarna fria, konstaterar Emelie Huuva Skeppar, styrelseledamot i Roks och aktiv i pornografifrågor.

Tillsammans med Kvinnofronten och med hjälp av advokat­­byrån Rebecca Lagh har Roks nu överklagat de ärenden som lagts ned, vilket så här långt är alla polisanmälningar som anmälts i flera delar av landet. Enligt polisen kan brotten inte utredas eftersom de inte har begåtts i Sverige.

– Men våra anmälningar handlar om distribution och spridning av materialet i Sverige, inte om själva produktionen. Det är också olagligt, och det sker här, konstaterar Emelie Skeppar.

Hon menar att kvinnors väl belagda utsatthet i pornografin gör att porrfilmer är att likställa med filmad prostitution, där övergrepp filmas och sprids för att konsumeras av fler pornografikonsumenter.

– Nu kräver vi att rättsväsendet tillämpar bestämmelsen om olaga våldsskildring i brottsbalken och lagför distributörerna.

Det är dags att samhället erkänner pornografi som en form av mäns våld mot kvinnor och ser de kvinnor och tjejer som utnyttjas inom ramen för produktionen som skyddsvärda.

I ett av fallen svarar åklagaren nekande om överprövning. Polisens beslut står fast eftersom det skulle krävas internationell hjälp för att utreda vilka som är straffrättsligt ansvariga. Och sådan hjälp anses inte proportionerligt att begära eftersom straffvärdet bedöms som så pass ringa.

– Det är upprörande, säger Emelie Huuva Skeppar och fortsätter:

– Det är dags att samhället erkänner pornografi som en form av mäns våld mot kvinnor och ser de kvinnor och tjejer som utnyttjas inom ramen för produktionen som skyddsvärda.