Arbetet med Roks fokus Våld och vårdnad i full gång

Den 16 februari 2017 var det stor konferens i Stockholm med över 100 advokater, socionomer på socialtjänstens familjerätt samt representanter från olika kommuner på plats. Juristen Eva Diesen har på uppdrag av Roks skrivit rapporten och gått igenom domar i vårdnadsmål för att undersöka i vilken mån förekomsten av våld inverkar på utgången av vårdnadstvister. Eva Diesen menar att det mycket förvånande svaret är att tingsrätterna generellt sett bortser från våldet. Nu börjar Roks intensiva arbete med att påverka makthavare och beslutsfattare till att höja kompetensen om mäns våld mot kvinnor inom domstolsväsendet.