Evin Incir

Årets Kvinnogärning –priset går till Evin Incir

Evin Incir tilldelas Roks pris Årets Kvinnogärning 2023 för sitt idoga arbete med EU-direktivet om mäns våld mot kvinnor. Direktivet skriver in kvinnors rättigheter i EU:s centrala dokument och är en seger för kvinnor runt om i Europa. Genom argumentation och aktivism i en tid då utvecklingen går bakåt, inspirerar Evin Incir kvinnor och tjejer i hela Europa att kämpa för sin rätt och för en bättre och rättvisare värld.

Evin Incir har varit EU-parlamentariker för Socialdemokraterna sedan 2019. Det senaste året har hon jobbat med EU-direktivet om mäns våld mot kvinnor.