Rebecca Lagh och Jenny Westerstrand, foto Lisa Palm

Årets kvinnogärning till Rebecca Lagh

På internationella kvinnodagen 8 mars delar Roks varje år ut årets kvinnogärning. Årets kvinnogärning 2022 gick till advokaten Rebecca Lagh. Priset delas ut med denna motivering: »Årets kvinnogärning går till någon som genom en anmärkningsvärd och signifikant gärning har bidragit till att mäns våld mot kvinnor lyfts fram i ljuset och visat att denna verklighet, som alltför många kvinnor lever i, också går att förändra.«
 
Under årsmötet i Göteborg fick Rebecca Lagh ta emot priset och rungande applåder från publiken. Rebecca Lagh vann priset eftersom hon varit med och drivit ett fall i dom­stol där man för första gången fått våldets normaliseringsprocess att vara del av en fällande dom.

Text: Sanna Holm | Foto: Lisa Palm

BILDEN: Jenny Westerstrand (till höger) delar ut årets kvinnogärning till Rebecca Lagh.