Bakom står alltid en kvinna och torkar skit

En gång i tiden spändes kvinnan framför plogen om oxen dog. Idag skulle givetvis ingen komma på en så befängd idé. Visserligen är arbetsdagarna hårt pressade av nedskärningar och besparingar inom de kvinnodominerade yrkena, som oftast är lågavlönade, och visst går fritiden mest åt till oavlönade sysslor som smörjer maskineriets kuggar, men inte är väl det nåt att bråka om. Det tycker i alla fall inte männen som gärna delar hemmet – men inte hemmets plikter – med en kvinna. Därhemma ska man ju ha det lugnt och skönt.

Unni Drougge, redaktör för Kvinnotryck.
UNNI DROUGGE
Redaktör för Kvinnotryck

Så, för att bevara husfriden och för att slippa ett pensionsbesked som dömer dem till fattigdom under sista delen av deras levnad har därför många kvinnor sett en utväg i att låta andra kvinnor sköta hemmets göromål mot en låg lön så att de själva kan sköta om sin löneutveckling nästan lika obehindrat som männen. Alternativet är att gå ner till deltidstjänst, vilket medför mera icke pensionsgrundande gratisarbete i skuggan av mannens lönearbete. Skulle sextimmarsdagen klubbas igenom nån gång i framtiden kommer förmodligen kvinnorna redan att ha infört den i praktiken. Men det vill kvinnornas fackförbund inte veta av. Istället kräver de att heltid blir en norm för kvinnor precis som för män.

Är det då verkligen mera arbetstid vi behöver? Är det inte bara tid vi vill ha? Tid att vila, tid att leva, innan tiden är ute.

Bakom de alarmerande sjukskrivningstalen står kvinnor, bakom ökningen av utmattnings­syndrom står kvinnor, och bakom de flesta karriärer står en kvinna och torkar skit. Förr spändes kvinnan framför plogen om oxen dog. Idag springer kvinnor in i väggar.

Foto: Jini Sofia