Illustration Frida Clerhage

Beslut om kansliets nedläggning upphävt

Den förra styrelsens förslag till ny organisation kommer inte fullföljas. Den nya styrelsen har upphävt beslutet att lägga ned kansliet, och årsmötet har antagit en budget där kostnadet för kansliet ingår. Däremot kommer organisationen att ses över till följd av minskade anslag och för att möta medlemsorganisationernas behov och förväntningar på riksorganisationen.

Illustration: Frida Clerhage