Brinnande engagemang för Våld och vårdnad

Kampen för kvinnors och barns rättigheter har fått en rejäl skjuts framåt under hösten. Den 9 oktober och den 6 november höll Roks två konferenser om våld i vårdnads­tvister, gästad av skarpa och sakkunniga jurister och pådriven en välorienterad publik i Luleå respektive Malmö.

Talade gjorde bland annat juristen Eva Diesen, advokat Rebecca Lagh och forskaren Linnéa Bruno under moderering av Susanna Eriksson, Indile juristbyrå och fast medarbetare på Kvinnotryck. Närvarade gjorde också en talför och kompetent panel bestående av Linda Lotare från Umeå kvinnojour och Gudrun Nordborg, jurist och expert på fältet. Från styrelsen var Malin von Wachenfeldt, Eva Hoffman och Jenny Westerstrand på plats. Samtalen berörde allt från familjerättens domar till pappors våldsutövning. Ytterligare en konferens på temat har i skrivande stund inte ägt rum, men är planerad att gå av stapeln i Göteborg den 27 november.