Foto Shutterstock
Under pandemins påtvingade sociala isolering fick de sociala medierna fylla bristen på mänskliga kontaktytor. Men istället för att överbrygga avstånden tycktes den ökade närvaron på digitala plattformar snarare åstadkomma flera och skarpare avståndstaganden. Polariseringen mellan aktivistiska...