Foto Pxfuel
Ellen Grönlund har gjort en forskningsöversikt vid Umeå universitet där hon försökt urskilja cancel­kulturens för- och nackdelar. Här följer en...
Foto Shutterstock
Under pandemins påtvingade sociala isolering fick de sociala medierna fylla bristen på mänskliga kontaktytor. Men istället för att överbrygga avstånden...