Foto Shutterstock
Under pandemins påtvingade sociala isolering fick de sociala medierna fylla bristen på mänskliga kontaktytor. Men istället för att överbrygga avstånden...
Foto Pxfuel
Ellen Grönlund har gjort en forskningsöversikt vid Umeå universitet där hon försökt urskilja cancel­kulturens för- och nackdelar. Här följer en...