Farida al-Abani, foto Oscar Stenberg.

Det har funnits en tystnad, också i F!

Våld i hederns namn har länge varit en het politisk potatis. Det tycks vara omöjligt att diskutera hedersproblematik utan att landa i rasism och stereotypa föreställningar om en hel folkgrupp. Vad är det som gjort detta ämne så laddat? Kvinnotryck bad några kvinnor med särskilda kunskaper och erfarenheter inom området ge sin syn på saken.

Text: Vanessa Kojo Gustavsson

Farida Al-Abani, partiledare, Feministiskt Initiativ (F!)

Var står F! idag i frågan om så kallat hedersrelaterat våld?
– Det är en fråga vi talar för lite om. Det är ett infekterat ämne, säger Farida al-Abani. Även i F! har de funnits sådana tendenser. Det har sagts på möten, att detta ska vi inte prata om. Men det har blivit bättre, och det är bra. De som drabbas behöver ju hjälp. Vi ska ha en öppen debatt, men tyvärr kapas frågan av grupper som vill peka ut invandrare.

Kan man säga att debatten står mellan dem som vill peka ut invandrare och dem som vill diskutera sakfrågan?
– Debatten handlar i alla fall inte om höger eller vänster. Den handlar snarare om människosyn. Våldet är främst patriarkalt.

Hur jobbar F! med denna fråga?
– I F! satsar vi på förebyggande arbete. Vi hämtar inspiration från en amerikansk modell, Mentor in violence prevention, som fokuserar på antivåldssamtal i skolor där skolpersonal utbildas i metoden med huvudmålet att bryta patriarkala beteenden. Det har gett positiva resultat i form av minskat våld i skolor. Vi vill också ge mer pengar till jourer och skyddade boenden, säger Farida al-Abani.

Foto: Oscar Stenberg

 

ETT INFEKTERAT ÄMNE

Farida al-Abani, född 1988, är sedan 2019 partiledare för F!. Hon är också aktiv inom nykterhetsrörelsen och är generalsekreterare för Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran. Hon har en utbildning inom folkhälsovetenskap.