Digital prostitution ska inte skyddas bakom begreppet pornografi

Personer i pornografi är brottsoffer och ska betraktas som sådana. Det gör de inte idag – inte heller i regeringens förslag till skarpare lagstiftning på området. Det menar Meghan Donevan, forskningsledare på Talita och författare till intervjustudien »Osynliga brottsoffer«, ett underlag till regeringens utredning om bättre skydd och stöd för personer som utsatts för pornografi.

Text: Colette van Luik | Foto: Josefine Frendin

Totalt har 25 kvinnor och en man med erfarenhet av pornografi intervjuats av Meghan Donevan och hennes kollegor. Resultatet är tydligt:

– Dessa personer har utsatts för sexköp, sexuella övergrepp, olaga hot och så vidare. Men på grund av pornografins normalisering är det många som inte förstår att de utsatts för allvarliga brott. Inte heller samhället ser och behandlar brotten som brott, säger Meghan Donevan.

»Dessa personer har utsatts för sexköp, sexuella övergrepp, olaga hot och så vidare. Men på grund av pornografins normalisering är det många som inte förstår att de utsatts för allvarliga brott. Inte heller samhället ser och behandlar brotten som brott«.

I studien framkommer att samtliga medverkande varit utsatta för sexuellt våld i sin barndom, och att de då aldrig fick något stöd från vuxna i sin omgivning. Så sveket var dubbelt och lämnade dem ensamma i sitt lidande. Och – våldet filmades och gjordes tillgängligt för allmänheten.

– En kvinna berättar att hon som flicka våldtogs och filmades av sin pappa som la ut filmen på Pornhub. Ingen visste att det var hennes egen pappa som höll i kameran, säger Meghan Donevan.

Hon menar att det är glasklart att kommersiell pornografi är dokumenterad prostitution.

– Enda skillnaden är att det finns en kamera i rummet, i övrigt är det exakt samma sak som sker – alltså ett sexköp. Men brotten osynliggörs genom att vi kallar digitala sexköp och våldtäkter för pornografi.
Kvinnorna som används inom pornografi har samma bakgrund av utsatthet som de som utnyttjas i prostitution, och det är ingen slump att de luras in i porrindustrin.

– Porrproducenter är väl medvetna om att utsatta personer är lättare att utnyttja eftersom de saknar skydd och stöd, menar Meghan Donevan.

Porrproduktion leder till samma skadeverkningar som annan kommersiell sexuell exploatering, men att det dokumenteras gör det ännu mer traumatiserande och svårare att bearbeta och lämna det våld och all förnedring man varit med om.
Meghan Donevan välkomnar att sexköpslagen utvidgas till att inkludera även digital prostitution. Samtidigt är hon noga med att understryka att just gränsdragningen mellan sexköp och »traditionell pornografi« saknar ett brottsofferperspektiv.

– Hela utredningen och förslaget har absolut ett brottsofferperspektiv, men genom att göra »traditionell pornografi« till ett undantag, tappas det perspektivet bort här.

– Om syftet är att göra pornografi av sexköp och sprida det till allmänheten, finns det fortfarande inget straffansvar för den som filmat sexköpet och spridit det. Hallickar och människohandlare kan skapa ett bolag, sätta upp en kamera i rummet och säga att det är i pornografiskt syfte. Då kan de kringgå lagstiftningen

Detta kommer Talita att understryka i sitt remissvar till betän­kandet – det ska alltid vara olagligt att betala för en sexuell handling.

– Man ska inte kunna kalla sig »porrproducent« och komma undan straff. Alla former av prostitution måste ingå i sexköpslagen, konstaterar Meghan Donevan.

 
Meghan Donevan, foto Josefine Frendin

MEGHAN DONEVAN
Meghan Donevan, forskningsledare på Talita, är en av författarna av studien »Osynliga brottsoffer«, som genomförts av Marie Cederschiöld högskola.