Does one size really fit all?

Vad är egentligen orsaken till att män slår kvinnor? Och hur kan det på bästa sätt förstås och hanteras? Analysen och lämpliga insatser har förändrats över tid. Samhällets syn på mäns våld mot kvinnor är en rörlig materia, påverkad av andra strömningar i samhället.

I detta nummer försöker vi klura ut hur dessa strömningar sett ut. Hur har samhällets syn och politikens insatser förändrats de senaste 50 åren? Likt andra politiska strömningar i samhällsdebatten söks ofta orsaker och ansvar i antingen samhällets strukturer eller i individers egna val. Insatserna formas därefter. »One size don’t fit all«, konstaterar jämställdhetsministern och satsar i allt högre utsträckning på individuella istället för kollektiva lösningar. Kön ska inte ställas mot varandra.

Men när kraven på skyddade boenden ska skärpas och kvinnojourerna konkurrera med privata aktörer, så verkar det ändå som om »one size fits all«. Här är det galler för fönstren, låsta dörrar och larm som krävs, trots att detta sällan efterfrågas av våldsutsatta kvinnor som söker stöd. De behöver stöd och samtal, en trygg fristad och en paus från hot, våld och rädsla.

Kanske till skillnad från andra som ska kunna placeras på dessa skyddade boenden, till exempel avhoppare från kriminella gäng. Dessa, oftast våldsamma män, har självklart helt andra behov än stödsökande kvinnor med barn som flyr våldet i sina egna hem, som utövas av deras egna män.

Men sådana är villkoren för de offentliga upphandlingarna – kraven måste givetvis vara desamma för dem som ska tävla om uppdraget. Det är en god anledning att undanta de ideella kvinnojourerna i denna upphandling. Inte bara för att kvinnornas efterfrågan och behov ofta är en annan än de krav som ställs, utan också för att värna de ideella kvinnojourernas särart.

För oavsett poltiska trender och förklarings­modeller, har kvinnojourerna stått stadigt och erbjudit stöd och skydd sedan de startade för 40 år sedan. Här finns kompetens och erfarenhet. Kvinnor stöttar kvinnor – utifrån erfarenhet och medkänsla snarare än utifrån högskolepoäng och vinstmarginaler.

Den ideella sektorn är, och ska vara, ett komplement och alternativ till den offentliga och privata. Det vore ett misstag att förvandla den till underleverantör åt den offentliga sektorn på samma villkor som den privata.

CHARLOTTA JANSON JOSEPHSSON
Redaktör Kvinnotryck

Charlotta Janson Josephsson, foto Melinda Rönnberg

Foto: Melinda Rönnberg