En helg om barn och juridiken

Den 23 mars träffades tjej- och jour­kvinnor i Göteborg för att lyssna på advokat Katrin Jack som pratade om brott mot barn, vårdnadsmål och andra rättsprocesser. Även representanter från Barnahus och Bojen i Göteborg, samt en barnpsykolog fanns på plats för att prata om trauma, dess konsekvenser och strategier för att bemöta våldsutsatta barn. Under helgen diskuterades också den kommande tillståndsplikten, och två jourer berättade om sina olika vägval när det gäller det skyddade boendet.

Katrin Jack