Illustration Fanny Åström

Feminismen – förvirrad eller bara förädlad?

Med avstamp i kampen för kvinnlig rösträtt och myndig­hets­förklaring, via sexuell frigörelse, intåg på arbets­marknaden och krav på lika villkor, till fokus på patriarkatets informella maktstrukturer och förtryck. Feminismens utveckling sträcker sig över 100 år och mycket har hänt längs vägen.

Den har gått som i vågor, där vi just nu befinner oss på toppen av den tredje. Och nu pratar vi inte längre om en feminism. Här frodas flera rörelser och ideologier med olika fokus – radikalfeminister samsas och tampas med liberalfeminister och queerfeminister. Alla dock med samma mål: att alla människor ska ha samma förutsättningar att påverka samhället och sitt eget liv.

Konkurrens eller komplement? Rörigt eller redigt? Kvinnotryck undersöker om det är en styrka eller en svaghet att vara många och lite olika.

Text: Charlotta Janson Josephsson | Illustration: Fanny Åström | Bakgrund: iStock