Feminismen har svar på ÖDESFRÅGORNA«

Illustration Fanny Åström

I sin roll som feministisk skribent och serietecknare driver Fanny Åström budskapet att vi måste sluta fokusera på jämställdhet och i stället prata mer om vad som gynnar kvinnors intressen.

– Verklig jämställdhet är inte beroende av mäns välvilja. Jag har svårt att se ett reellt feministiskt samhälle där vi inte också delar lika på jordens resurser.

Text: Nicole Kling | Illustration: Fanny Åström

Varför är du feminist (och bekänner du dig till någon riktning inom feminismen)?
– Feminismen är en otroligt rik tradition som har svar på många av samhällets stora ödesfrågor, som klimat- och miljökrisen: bristen på respekt för liv och den ojämna fördelningen av planetens resurser hänger ihop med patriarkala värde­ringar. Jag är radikalfeminist eftersom jag ser att samhället bygger på kvinnoförtryck och att exploateringen av kvinnor och kvinnors reproduktiva förmåga är grundläggande för hur samhället utvecklas.

Är det ett problem eller en styrka att det finns så många riktningar?
– Det finns riktningar inom alla politiska läger, men inom just feminismen framhävs ofta olikhet, vilket jag inte tror gynnar rörelsen. Dels utgår den här diskursen från nidbilden att »tjejer inte kan hålla sams«, dels har den en patroniserande ton – där alla sätt att vara feminist på ska ses som lika bra. Detta främjar inte fördjupande diskussioner om att det faktiskt finns mer eller mindre fruktsamma sätt att se på könsförtryck. Jag tror att detta hänger ihop med att det finns en syn på feminismen som något ovetenskapligt, som man inte egentligen kan veta något om utan bara ha en åsikt kring.

Hur ser du på feminismens utveckling? 
– Det är mörka tider nu och mycket går åt fel håll. Jämställdhet har börjat användas till kvinnors nackdel, som en retorisk modell. I det feministiska samtalet är detta en svår fråga att navigera i, jag försöker driva tesen att vi måste sluta fokusera på jämställdhet och i stället börja prata om vad som gynnar kvinnors intressen. Jämställdhetsbegreppet har avkönats och används ibland i direkt kvinnofientliga kontexter, som att män ska ha delad vårdnad om barn de inte tar hand om eller att de ska ha medbestämmanderätt i frågan om abort. Feminismens mål är att ta bort mäns makt över kvinnor. Jag tror inte att vägen framåt är att övertala män om att ge upp sin överordning, utan att bygga verklig egenmakt där kvinnor inte behöver mäns tillåtelse att styra sig själva.

Hur hoppas du att feminismen ska utvecklas?
– Jag hoppas att vi ska bli bättre på att få in det feministiska perspektivet i vår tids ödesfrågor, som klimat- och fredsfrågor. Att vi förmår kommunicera kopplingen mellan den patriarkala
världsordningens rovdrift på naturen och kapitalismens fram­växt. När vi tvingas vakta tidigare framgångar sker det på bekostnad av visioner om alternativa framtider. Vi behöver utopier, vi måste tro på att en annan värld är möjlig.

DETTA HAR HÄNT
Fanny Åström är feministisk skribent och serietecknare tillika sjuksköterska. Skriver återkommande för den oberoende socialistiska nyhetstidningen Flamman, där hon nyligen publicerat en text om avskaffandet av faderskapet som feministisk utopi. Driver även bloggen Arsinoe.se och instagramkontot @fannyarsinoe.

Hon är, tillsammans med Anita Dahlberg, författare till »Kvinnors rätt« (1990) samt redaktör för antologin »13 kvinnoperspektiv på rätten« (1995) och antologin »Makt och kön. tretton bidrag till feministisk kunskap« (1997).