Feminismen

Illustration Fanny Åström
Med avstamp i kampen för kvinnlig rösträtt och myndig­hets­förklaring, via sexuell frigörelse, intåg på arbets­marknaden och krav på lika villkor, till fokus på patriarkatets informella maktstrukturer och förtryck. Feminismens utveckling sträcker sig över 100 år och mycket...