Grupp 8, foto Bengt Almquiest – Dagens Nyheter, Wikipedia

Feministisk aktivism

Den feministiska rörelsen är den starkaste och viktigaste faktorn bakom förbättringar och lagstiftning med fokus på kvinnor och barn.

Text: Tina Olby | Foto: Bengt Almquist Dagens Nyheter Wikipedia

Metoderna har inte alltid varit på etablissemangets villkor. Tvärtom, kampen har ständigt förts med olika aktivistgrepp som vapen. Många kvinnor har gått före i kampen för kvinnors rätt till sin egen kropp, rösträtt, abortfrågan och mäns våld mot kvinnor och barn. Vissa till och med med livet som insats.

”I allt större utsträckning sker den feministiska aktivismen – liksom all annan aktivism idag – på nätet. Sociala medier används för upprop, inbjudningar, ställningstaganden och kunskapsspridning av såväl kvinnojourerna som andra.

Feministiska aktivister

Det finns många kvinnor som gått i bräschen och med aktivism som vapen kämpat för kvinnors rättigheter. Här är ett urval:

Sophie Sager

Författare och en av Sveriges första feminister, född 1825. Agitator för kvinnors frigörelse och även känd som den första kvinnan i Sverige som anmälde ett våldtäktsförsök och vann målet i domstol, det så kallade Sagerska målet.

Sopie Sager, illustration A. J. Salmson

Sophie Sager, illustration: A. J. Salmson

Frida Stéenhoff

1865–1945, svensk feminist, författare, debattör. Introducerade 1903 begreppet feminism i sin nuvarande betydelse, då hon inför en publik av arbeterskor i Sundsvall höll föredraget »Feminismens moral«.

Grupp 8

Bildades 1968 med devisen »Det privata är politiskt«. Gruppen stred för daghem (nuvarande förskola), heltidsanställning med förkortad arbetstid, fri abort, höjda kvinnolöner och kvinnors rätt till utbildning samt senare mot pornografi.

Stödstrumporna

Bestod av Agneta Stark, Maria-Pia Boëthius och Ebba Witt Brattström och var ett feministiskt nätverk som bildades 1991. Syftet var främst att öka kvinnorepresentationen inom politiken och påvisa lönegapet mellan kvinnor och män. »Hela lönen, halva makten.« Hotade om att bilda ett kvinnoparti, vilket resulterade i »Varannan damernas« där S, FP, Mp och V varvade sina listor inför valet 1994 och fler kvinnor kom på valbar plats och därmed ökade representationen av kvinnor i riksdagen och regering och andra positioner.

Pussy Riot

Feministisk rysk aktivistgrupp, punkgrupp och konstnärskollektiv som främst belyser yttrandefrihet och jämställdhet med kritik mot Rysslands president Putin. Delar av gruppen har fått politisk asyl i Sverige.

Pussy Riot, foto Igor Mukhin Wikipedia

Pussy Riot, foto Igor Mukhin Wikipedia

Andrea Dworkin 1946–2005

USA, författare, agitator, feministisk aktivist, pornografibekämpare. »Feminism är något som många kvinnor värjer sig mot därför att det är alltför ångestfyllt att bli fullständigt medveten om det brutala kvinnohat som genomsyrar kultur, samhälle och alla personliga relationer.
Det är som kvinnoförtrycket hade stöpts i lera för evigheter sedan och blivit granit och varje enskild kvinna är begravt inuti stenen.«

Me too

Hösten 2017 startade #metoo-uppropen i USA och spred sig snabbt över hela världen. 100 000 kvinnor i 70 länder deltog. Kvinnor i olika yrkesgrupper gick samman och berättade om sin utsatthet av sexuella trakasserier och sexuellt våld.
Hashtaggen #metoo fick spridning när skådespelerskan Alyssa Milano, i samband med rapporteringen om Harvey Weinstein, uppmanade alla kvinnor som ofredats sexuellt att svara på hennes tweet med orden »me too«, för att uppmärksamma omfattningen av sexuella trakasserier mot kvinnor.
Från kampanj på sociala medier till folkrörelse, från den privata sfären till det offentliga. Kvinnor från ett trettiotal yrkesgrupper bara i Sverige gick ut och berättade öppet om sin sexuella utsatthet. Sällan har patriarkatet framträtt tydligare.