Maria Dahl Karlgren, foto Motala Kvinnojour

Filmad insyn i jourernas vardag

Under sommarmånaderna har inspelningarna pågått för fullt av nya filmen »Bakom dörren«, som ska skildra vardagen på Roks kvinnojourer. Producenten Mia Björkström har pluggat kvinnojoursrörelsen utan och innan genom intervjuer med Roks jourer från norr till söder.

I filmen skildras jourernas unika samlade kunskap och erfarenheter om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Jourkvinnorna berättar om sina arbetsdagar och hur oförutsägbara de kan vara, samtidigt som stödet finns samlat inom jouren, genom jourkvinnornas och jourtjejernas erfarenheter och kompetenser.

Motala Kvinnojour är en av de medverkande jourerna. Så här säger Maria Dahl Karlgren om inspelningen:
– I augusti fick vi på Motala Kvinnojour möjligheten att medverka. Det känns viktigt och förhoppningsvis kommer resultatet få betydelse för omvärldens syn på det omfattande kvinnojoursarbete som görs idag. Inspelningsdagen var intensiv men rolig och varje gång en berättar om vår verksamhet får en syn på något nytt. Att filmaren Mia besitter kunskap om mäns våld mot kvinnor gjorde också att intervjuer och samarbete kring inspelningen kunde genomföras med en trygg känsla att det vi vill förmedla förs fram.

BILDEN Maria Dahl Karlgren visar en vanlig dag på jouren i Roks kommande film »Bakom dörren«.
Foto: Motala Kvinnojour