Foto: digitaltmuseum.se

Folkhemmet och kvinnfolket

Folkhemsideologin bars fram av vackra fraser om solidaritet, demokrati och jämlikhet. Tankegodset fick också stor uppbackning under rekordårens fulla sysselsättning, då svensk industri gick på högvarv och skrek efter arbetskraft. Arbetarrörelsen hade ett lysande förhandlingsläge och LO-kollektivet fick uppleva lönepåslag av episka mått, vilket ökade flertalets köpkraft och välstånd. Men folkhemmets välklingande paroller haltade betänkligt när det gällde kvinnornas villkor. Här följer några exempel:

Kvinnorna – folkhemmets vårdare. Bakom denna kvinnoroll stod själve folkhemsfadern Per-Albin Hansson, och för kvinnor blev hemmet således en arbetsplats, medan det för männen var en viloplats. Utöver det kommenderades fruarna att visa sig lyckliga, eftersom en olycklig husmoder ansågs kunna orsaka alkoholism och annan produktivitetshämmande ohälsa hos mannen, och dessutom göra barnen missanpassade.

Tvångssteriliseringarna. Ritningarna till det folkhemska modellbygget utgick från den
heterosexuella kärnfamiljen, och stugvärmen var inte avsedd för dem som avvek från normen. Från 1934 till 1975 var det tillåtet enligt lag att tvångssterilisera psykiskt sjuka, utvecklingsstörda, fysiskt funktionsnedsatta och »asociala« element. Ingreppen kom dock mest att utföras på unga och utsatta kvinnor som fått den godtyckliga stämpeln »promiskuös« eller »tattare«. Senare kom också lagen om steriliseringstvång vid könskorrigerande ingrepp.

Tvångsomhändertaganden av barn. Dessa statliga ingripanden kompletterade tvångssteriliseringarna, och utgick ofta från normen om »det goda moderskapet«, vilket ensamma mödrar ansågs ha svårare att leva upp till. Särskilt utsatta för ofrivilliga omhändertaganden blev därför barn till ensamstående mammor.

Neurosedynskandalen. Ett nytt läkemedel lanserades vid 1960-talets början, som skulle få gravida kvinnor att slippa må illa och sova bättre. Mirakelmedicinen godkändes inte av alla länder, men Sverige släppte igenom den. Följden blev att massor av barn föddes med svåra missbildningar, ofta med dödlig utgång.