Ing-Marie Hermansson, foto Linda Eliasson

Ge inte upp om Asta!

Kvinnojouren i Umeå kämpade tillsammans med aktionsgruppen »Stäng inte Asta« för att rädda Asta-mottagningen, en mottagning som tog emot kvinnor med symptom på PTSD. Tyvärr hörsammades inte kraven.

Text: Colette van Luik

Asta-mottagningen skapades för 24 år sedan och erbjöd vård för patienter som utsatts för sexuellt våld samt våld och förtryck i hederns namn. Arbetet var tvärprofessionellt och patienterna erbjöds stöd från psykolog, kurator, fysioterapeut, läkare och sjuksköterska.

Under 2020 genomförde Sveriges kommuner och regioner (SKR) en kartläggning av vården för sexuellt våldsutsatta och Asta-mottagningen lyftes som ett positivt exempel på välfungerande vård. 80 procent av patienterna mådde så pass mycket bättre att de kunde lämna specialistpsykiatrin efter ett års behandling. Endast 20 procent behövde längre tids behandling.

– Vi kunde hänvisa stödsökande kvinnor med symptom på PTSD till Asta-mottagningen och var förvissade om att de skulle möta behandlare med förståelse och värme. Vissa kvinnor vi träffat har bollats runt inom psykiatrin i flera år utan att ha fått den hjälp de behövt, säger Linda Lotare på Kvinno- och tjejjouren i Umeå.

Trots protesterna beslutade politikerna i Region Västerbotten att genomföra en omorganisering förra året som innebar att Asta integrerades i en större mottagning som kallas Ångest/Trauma.

– Sexualbrottsutsatta har en annorlunda, mer komplicerad problembild än andra traumapatienter. Det behövs en specialiserad enhet eftersom sexualbrottens vidd är så stor. Bemötandet av den sexualbrottsutsatta är oerhört viktig och det krävs att den utsatta känner sig trygg och trodd, något som varit svårt inom den ordinära psykiatrin, säger Agneta Lundström som varit engagerad i kvinnojouren och nu är aktiv i aktionsgruppen, »Stäng inte Asta« som samlat nära 1 000 personer.

– På Asta vågade man prata om våldet och tog kvinnornas berättelser på allvar. På samma sätt som vi i jourerna pratar om våldet och lägger skulden där den hör hemma, kunde kvinnor också få specialistbehandling och börja läka på Asta, säger Linda Lotare.

Initiativet »Stäng inte Asta«räknar med att under valrörelsen kunna fortsätta att argumentera för det Asta-verksamheten tidigare var. Kampen är inte över.

Fotnot: Sara Oscarsson Hannuksela, verksamhetschef för psykiatrin, säger till SVT att hon inte håller med om att vården har blivit sämre. Hon menar att man fortfarande kan få behandling för både våldsutsatthet och symtom.

Bilden: Ing-Marie Hermansson från »Stäng inte Asta«, en av många som protesterade mot stängningen. Foto: Linda Eliasson.