Julia Kalliokoski, Matilda Hjort och Emma Momqvist, foto Madeleine Drake

Globalt arbete på lokal nivå –  insats mot sugardating

TJEJJOUREN DALIA

Tjejjourer är ett svenskt fenomen. Genom fokus på det våld som yngre tjejer drabbas av kan man nå större framgång i arbetet. Tjejjouren Dalia i Borlänge har bland annat drivit projektför att motarbeta sugardejting och den digitala plattformen.

Text och foto: Madeleine Drake

 
I fem år har de funnits där på Stations­gatan i Borlänge för att stötta unga tjejer som utsatts för killars våld. Emma Momqvist är verksamhetsansvarig och visar runt till­sammans med Matilda Hjort och Julia Kalliokoski. Även Kvinnojouren inryms i lokalerna och på väggarna hänger färgstarka målningar med kvinnomotiv.

Vi sjunker ned i varsin grå fåtölj och börjar vårt samtal just i projektet mot sugardejting och Onlyfans, som genomfördes med hjälp av projektstöd från Roks. Det är två år sedan de i projektet granskade Tiktok för att se om det förekom sugardejting och om den digitala plattformen Onlyfans romantiserades.

– På Onlyfans betalar man för att följa personer och det finns inga begränsningar för vad man får lägga ut, vilket leder till att många tjejer och kvinnor säljer naket eller pornografiskt material, förklarar Emma Momqvist.

– För två år sedan hade det ännu inte kommit så mycket till Sverige, men tyvärr har det ökat.Många influencers pratar öppet om Onlyfans på ett sätt som påverkar unga att ta steget. Detta är ju en jättestor risk för unga tjejer, särskilt dem vi träffar eftersom många redan är sexuellt utsatta.Genom projektet ville de belysa att detta är ännu ett sätt för män att köpa sig tillgång till barns-, ungdomars– och kvinnors kroppar.

– Vi har alltid varit en väldigt levande tjejjour och vi inriktade oss från början på att vara aktiva i sociala medier och att göra skolbesök för att träffa ungdomar och prata om de här viktiga frågorna, säger Emma.

– Vi får så mycket kraft av varandra och systerskapet gör att man får energi och inspiration att orka och vilja göra mer, fyller Matilda och Julia i.

Vi får så mycket kraft av varandra och systerskapet gör att man får energi och inspiration att orka och vilja göra mer

Systerskap och samverkan är nyckelord, och mycket av systerskapet får de även genom kontak­terna med andra tjejjourer inom Roks. När det gäller samverkan önskar Emma att den var större mellan jourerna och sjukvård och myndigheter.

– Vi pratar mycket om hur viktigt det är för att stötta kvinnor och tjejer, säger hon och tillägger att hon gärna också skulle se starkare samverkan över nationsgränser.

– Många som kommer till Sverige och utnyttjas, faller mellan stolarna. Ju mer man kan samverka för att sätta ihop ett effektivt stödprogram för dem, desto bättre.

Men som en ideell förening med medel från stat och kommun saknas utrymme för internationella engagemang, även om önskan är stark.
Däremot samverkar tjejjouren mycket lokalt. Bland annat med en högstadieskola i Borlänge, där de regelbundet träffar elever i årskurs 8 för att prata om bland annat pornografi och samtyckesfrågor. I november förra året deltog också tjejjouren i en heldagsutbildning om våldsutsatthet bland unga för rektorer och elevhälsopersonal. Tack vare att de ofta är ute och pratar når de också ut till många yrkesgrupper som har kontakt med barn och unga.

– Vi har etablerad kontakt med både polis och andra myndigheter, säger Emma och berättar att de bland annat också utbildar vårdpersonal inom Region Dalarna.

– Det är viktigt att sprida kunskap om hur man kan ställa rätt frågor, konstaterar hon.

Efter fem års verksamhet konstaterar hon också att tjejjouren fortfarande har en lika viktig funktion att fylla. Våldet mot unga tjejer bara fortsätter.

– Vi är fortfarande långt ifrån vårt mål. Det är otroligt många tjejer som utsätts för killars våld, far illa och får dras med ohälsa resten av livet.

Fotnot: OnlyFans är en internetbaserad prenumerations­tjänst för olika innehåll. Tjänsten används i huvudsak av sexarbetare som producerar pornografi, men erbjuder även annat innehåll. Innehållsproducenterna tjänar pengar på prenumerationerna.

 
Matilda Hjort, Julia Kalliokoski och Emma Momqvist, foto Madeleine Drake

Matilda Hjort, Julia Kalliokoski och Emma Momqvist, foto Madeleine Drake.

Tjejjouren Dalia tar emot cirka 20 stödsamtal via chatten varje vecka. Förra året hade de 946 stödchattar, men efterfrågan är större. De skulle behöva fler som chattar och ha öppet fler kvällar i veckan. De får också in många stödsökande via sociala medier, främst via Instagram. Det är lättare för unga som redan rör sig i sociala medier att ta kontakt den vägen.
 
De som hör av sig är väldigt svårt utsatta. Det handlar mycket om multivåld med olika former av utsatthet hos en och samma tjej.

Många som vänder sig till Dalia har aldrig tidigare satt ord på det de varit med om

Många som vänder sig till Dalia har aldrig tidigare satt ord på det de varit med om. De har aldrig varit i kontakt med socialtjänst, sjukvård eller polis, men vågar höra av sig via chatten eftersom det är anonymt.
 
Mer om tjejjourerna: Rokstjejjourer.se