Kvinnojouren Iris

Grattis Iris 40 år!

Kvinnojouren Iris

I 40 år har Kvinnojouren Iris kämpat mot mäns våld mot utsatta kvinnor. De har också haft tjejjoursverksamhet sedan 1998 och 2018 startade man en tantjour. De firar bland annat med att lägga upp »Månadens syster« där de hyllar kvinnor som gjort saker för jouren och jourrörelsen. De använder hashtags som #systerskap40år.
En intervju med några av veteranerna kommer i nästa nummer av Kvinnotryck.