I kulturkrigets korseld

Stridigheterna kring den brittiske filosofiprofessorn Kathleen Stock blev i höstas epicentrum för en våldsam sammandrabbning mellan yttrande­frihetens och cancelkulturens kontinentalplattor. Varför hamnade en vänster­­orienterad lesbisk akademiker i hårdare blåsväder än den konservative antifeministen Jordan Peterson? Vad var det som hände?

Text: Helena Brors | Foto: Little Brown

Kathleen Stock, foto Little Brown

Tisdagen den femte oktober upp­täckte filosofiprofessor Kathleen Stock att damtoaletterna på hennes arbetsplats Sussex University var belamrade med klister­märken som beskyllde henne för att sprida »transfobisk skit«. Omskakad förflyttade hon dagens föreläsning till Zoom. På onsdagsmorgonen fann Stock att gångtunneln på vägen till campus var tapet­serad med affischer med budskapen »Kathleen Stock gör transstudenter otrygga Sussex betalar henne ändå« och »det är inte en debatt det är inte feminism det är inte filosofi det är bara transfobi«.

Åsynen gav filosofiprofessorn panik­ångest och hon sprang tillbaka till tåg­stationen. På så vis missade hon perso­nerna som, iförda rånarluvor och solglasögon, höll upp en banderoll med orden »Stock ut« i rosa och babyblått, transflaggans färger. De maskerade demonstranterna avfyrade även lysraketer i samma färger på campus.

ÖPPEN STRID

En gruppering som kallar sig »Anti-TERF Sussex« på Instagram tog på sig ansvaret för tilltagen i ett inlägg som fick 2910 gillamarkeringar. I sagda inlägg beskrevs Stock som »en av den här eländiga öns mest framstående transfober«*.

På fredagen den åttonde oktober blockerade Anti-TERF Sussex biltrafiken på Sussex campus och hängde upp pastellfärgade banderoller på universitetsbyggnader.

Dagen innan, torsdagen den sjunde oktober hade rektor Adam Tickell skrivit i ett intern­mejl till samtliga Sussex University-anställda att universitetet »ska inte tolerera hot mot dyrbara akademiska friheter och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda våra anställdas rättigheter«. Universitetets studentkår uttryckte i ett officiellt uttalande besvikelse över att »vår rektor stöder åsikter som har orsakat allvarligt lidande för studenter«. På Twitter förkastades rektorn under hashtaggen #ShameOnSussexUni, som raskt blev viral.

»I’m paying to be a student here, yet you are paying a woman to invalids my identity, fear-monger my existence and make me feel unsafe…« löd en tweet. Företaget som sköter förvaltningen av universitetets lokaler skickade hantverkare för att ta bort affischerna från gångtunneln. Då fotograferade »Anti-TERF Sussex« hantverkarna och hängde ut både dem och deras arbetsgivare på Instagram.
 

 
Lördagen den nionde oktober skulle Kathleen Stock delta i ett panelsamtal på debattfestivalen »Battle of Ideas«. På polisens inrådan ställde hon dock in sin medverkan, då det fanns en hotbild mot henne.

Den 13 oktober släppte univer­sitetslärar­facket University and College Unions fackklubb vid Sussex University ett uttalande vari man berömde studentkårens klander mot rektor Tickell och krävde »en bråd­skande undersökning av hur institutionell transfobi verkar vid vårt universitet«.
I ett brev daterat samma dag, den 13 oktober, skrev Taiwo Owatemi, Labours skuggminister för kvinnor och jämställdhet, att LGB Alliance, en organisation som verkar för homo- och bisexuellas rättigheter »bör förkastas av alla som tror på jämlikhet« eftersom den motsätter sig pubertetsblockerande behandling av minderåriga. Owatemis brev var svar till en grupp kvinnor i hennes valkrets som hade fördömt trakasserierna mot Stock, men merparten av brevet handlade om varför parlamentsledamoten motsätter sig LGB Alliances status som välgörenhetsorganisation, där Kathleen Stock sitter i styrelsen.
 

Foto: DNyuz

Foto: DNyuz

När Sussex University hade öppet hus den 16 oktober anlände nära 100 skidmaskerade personer för att kräva Stocks avsked. De delade ut flygblad som gjorde gällande att professorn »ignorerar medicinsk konsensus angående pubertetsblockerares säkerhet och nödvändighet« samt att hennes »retorik har bidragit till det förfärliga tillståndet av otrygghet för transpersoner i detta koloniala skithål«. Stock-motståndarna sprayade också »STOCK UT« i pasteller på vägar och väggar.

Doktoranden Katie Tobin skrev påmodesidan »Dazeddigital.com« att det är hyckleri av Sussex University att fördöma hot mot akademiska friheter när man tidigare har misskött internutredningar av sexuella övergrepp och att det likaledes är hyckleri av Stock att tala om att skydda kvinnor mot våld när hon aldrig har twittrat om den dömde kvinnomisshandlare som blev avskedad från hennes lärosäte 2016.

Hon har satt upp övervakningskameror vid sin ytterdörr och kopplat ett trygghetslarm till sin telefon. Polisen har även uppmanat professorn att anlita privata livvakter.

Flera falska twitterkonton har skapats i Kathleen Stocks namn. Hon har satt upp övervakningskameror vid sin ytterdörr och kopplat ett trygghetslarm till sin telefon. Polisen har även uppmanat professorn att hålla föreläsningar på Zoom i stället för på campus samt att överväga att anlita privata livvakter.

»MONSTRUÖSA KARIKATYRER«

Kathleen Stock har inte stått ensam, många har backat henne. Bland annat har 237 filosofer, varav 109 professorer, undertecknat ett öppet brev till stöd för hennes akademiska frihet. Ytterligare ett öppet brev med samma syfte har signerats av 204 rättsvetare, varav 98 professorer. Stock har även fått stöd från transsexuella. »Som transsexuella personer beklagar vi de pågående attackerna mot professor Kathleen Stock«, skrev 16 personer i ett inlägg i The Times den 12 oktober. I ett refuserat svar till tidningen daterat den 13 oktober gjorde 130 transidentifierade personer gällande att »en okritisk media har torgfört ett ensidigt narrativ som har utmålat transpersoner som monstruösa karikatyrer«.

Den 28 oktober meddelade Kathleen Stock på Twitter att hon hade sagt upp sig från Sussex University. Vidare skrev hon att de senaste åren hade varit en förfärlig tid för hennes nu gravida fru och deras två barn. I ett internmejl kommenterade rektorn Adam Tickell att man respekterade professorns beslut och skulle sakna hennes akademiska bidrag. Anti-TERF Sussex-gruppen skrev då på Instagram att Tickell är en »ryktbar cis­könad man och transfob-understödjare« som »kommer att efterlämna ett arv av övergrepp och diskriminering«. Prorektor Duncan French twittrade: »akademisk frihet som ‹juridisk‹ princip är inte det­samma som att förvänta sig kollegialt stöd … en farlig hopblandning av juridisk frihet & privilegium«.

»STENHÅRDA TOTALITÄRER«

När Julie Bindel intervjuade Kathleen Stock för »UnHerd« den fjärde november vädrade Stock frustration över kommentarer av typen »Vi måste få till en balans mellan att låta Kathleen Stock yttra sig och att skydda våra transstudenter«. I det ligger ett implicit budskap om att hon säger hemska saker. »Faktum är att jag inte säger hemska saker och jag är less på att klumpas ihop med förintelseförnekare. Jag är inte ens yttrandefrihetsabsolutist«, förklarade Stock. Hon menade att »snöflingor« är en förklenande karikatyr av grupperingar som utövar den här formen av påtryckningar: »Personerna jag har pratat om är ett litet antal stenhårda totalitärer.«

Faktum är att jag inte säger hemska saker och jag är less på att klumpas ihop med förintelseförnekare. Jag är inte ens yttrandefrihetsabsolutist.

*»TERF« är akronym för »transexkluderande radikalfeminist«, och används vanligtvis som invektiv. Tillspetsat handlar det om att kvinno­förtryck grundas i biologi samt att penisar inte kan räknas som kvinnliga könsorgan.
 

ORDETS MAKT

Kathleen Stock är lesbisk feminist och författarinna till boken »Material Girls: Why Reality Matters for Feminism« (2021). I maj 2018 skrev hon en essä om en pågående debatt kring planerade ändringar av Storbritanniens lag om erkännande av könstillhörighet. »(V)issa har påpekat att denna lagändring kommer att göra det möjligt för en del bedrägliga eller dåligt motiverade män att ›byta könstillhörighet‹ ganska lätt«, noterade Stock i texten, som publicerades på förlagsplattformen Medium.
Sedan dess har akademikern varit stämplad som »TERF*«. Under 2018 publicerade lokaltidningen flera intervjuer med akademiker och studenter som bland annat hävdade att Stock »utsätter studenter för fysisk och mental risk«. Administratörer gav Stocks kritiker tillgång till den systeminterna e-postfunktionen, så de kunde sända meddelanden till hela universitetet utan att ge filosofiprofessorn möjlighet att svara. Lärosätets säkerhetsavdelning installerade ett dörröga i Stocks kontorsdörr.
I januari i år (2021) tilldelades hon orden »Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE)« av drottning Elizabeth II.