Foto iStock

Ideella kvinnojourer likställs med privata aktörer

Om regeringens proposition röstas igenom i riksdagen kommer kvinnojourernas boenden att likställas med de privata, som vuxit fram på bred front under senare år. De drivs av vinstintresse och saknar de 40 års erfarenhet av kön och våld som kvinnojourerna har. Preliminära resultat från forsknings­studien »Vi kan allt« (Lauri, 2022) visar att dessa aktörer saknar de ambitioner och strukturer som krävs för att skapa kunskap om våldet.

Vid Hem & Hyras granskning 2021 uppdagades domar om narkotikabrott, olaga hot, våld mot tjänsteman och bokföringsbrott. Några av föreståndarna har också fått sina barn akut omhändertagna av socialtjänsten. Ett av boendena anmäldes sju gånger till IVO under ett och samma år, och en annan föreståndare hade sin egen familj heltidsboende på boendet, vilket röjde de våldsutsatta kvinnornas identiteter. Flera hade tidigare fått avslag på ansökan om att starta HVB-hem, eftersom de saknade kompetens eller misskött ekonomin.

 

Diagram över ökningen av privata skyddade boenden.

Diagram, Roks