diagramprivatisering3-2048×1016

Diagram över ökningen av privata skyddade boenden.