Christina Hartin Silvergran, foto Peter Asp

In memoriam Christina Hartin Silvergran

– röststark Rokspionjär

Christina Hartin Silvergran, Arboga, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Hon blev 78 år. Närmast anhöriga är syskon med familjer.

Christina var en av pionjärerna inom kvinnojoursrörelsen. Hon började sitt enga­gemang i Arboga kvinnojour, valdes till ledamot i Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS, och var under ett antal år dess vice ordförande.
Uppdraget innebar många möten med politiker och andra ansvariga inom olika samhällssektorer. Christina var en engagerad och skicklig föreläsare och debattör. Som utbildad talpedagog höll hon kurser på temat: Kvinnor måste höras med sina röster. Christina var alltid positiv och glad, hade nära till skratt och såg oss alla.

Hon var kunnig, påläst och hade lätt att engagera sin publik. Hon hade energi som få och har bidragit starkt till att lyfta frågan om att mäns våld mot kvinnor inte kan ses som ett privat familjeproblem utan som det stora samhällsproblem det är. Kravet från kvinnojourerna var en lagändring för att kvinnomisshandel skulle falla inom allmänt åtal, vilket det blev år 1982.

Det gemensamma målet, ett jämställt samhälle och den gemensamma kampen för det, svetsade oss samman och vi kom att utveckla en vänskap som bestått även sen vi lämnat arbetet till nya förmågor.

Saknaden efter denna starka kraftfulla medsyster och feminist är stor och vi delar den med många.

För Systrarna inom kvinnojoursrörelsen ROKS
Nancy Kostet/Gun Hedén

Foto: Peter Asp