Ingen går fri från dagens porrindustri

Zozan Inci, foto Frida Ekman

Den senaste tiden har debatten om porr varit väldigt aktuell i Sverige. Det är en stor fråga som väcker mycket känslor och tankar, inte minst hos män som försvarar porrindustrin.

En fråga som ofta diskuteras är var gränsen mellan frivillighet och tvång går i produktionen av pornografi. Vi är medvetna om att det finns enstaka kvinnor som säger sig själva ha valt det. Men vi vet också att majoriteten av de kvinnor och tjejer som utnyttjas i porrindustrin är utsatta för människohandel eller saknar andra försörjningsmöjligheter. Det vi också vet är att det finns en grundläggande makt­fråga bakom dessa omständigheter.

Visst är det viktigt att alla människor oavsett kön och sexualitet själva ska kunna få bestämma huruvida de vill vara sexuella varelser. Vi ska alla vara fria att älska och ha sex. Dock ser tyvärr inte verkligheten ut så alla gånger.

Enda skillnaden mellan porr och prostitution är att porren dessutom filmar övergreppen.

Porrindustrins stereotypt manliga syn på sex driver i dag den sexuella utveck­lingen inom hela samhället. Något som jag tror är skadligt för oss alla men särskilt för den uppväxande generationen. Sex har fått en allt svagare koppling till kärlek och känslomässig närhet, vilket jag anser vara en direkt effekt av dagens porrindustri.

Så länge det är möjligt för män att köpa och utnyttja kvinnors och tjejers kroppar genom prostitution och pornografi kommer den jämställdhet vi strävar efter inte att uppnås. För så länge efterfrågan finns kommer kvinnor att fortsätta exploateras. Sexualisering av kvinnors och tjejers kroppar i den kommersiella porren bidrar till en skev bild av kön och sexuali­tet samt förstärker synen på kvinnor och tjejer som sexuella handelsvaror och konsumtionsartiklar.

Pornografi och prostitution är systematiserade sexuella övergrepp. Det enda som skiljer dem åt är att pornografin dokumenterar övergreppen på film.

Zozan Inci
Ordförande i Roks

Foto: Frida Ekman