Ingen hör en mördad tjejs NEJ

Män som mördar kvinnor har hittat ett kryphål som ökar deras chanser att komma billigt undan. Om de skyller på en vågad sexlek som råkade gå snett får de ofta mildare domar och kan till och med bli frikända. »Rough sex defence«, som det kallas på engelska, har blivit tio gånger vanligare de senaste 20 åren. Ska vi samtycka till det?

Text: Unni Drougge

Internationellt är kritiken hård mot den rättsliga prövningen och mediernas bevakning av sexualmord på kvinnor under täckmanteln »sex som gick snett«. Störst genomslag har den brittiska kampanjen »We can’t consent to this« fått. Initiativtagaren är statistikern Fiona Mackenzie, som kokade av ilska över den milda domen mot mångmiljonären John Broadhurst efter hans bestialiska mord på 26-åriga Natalie Connolly, vilket förminskades till en olycklig följd av våldsamt sex under samtycke. Fiona Mackenzie började då kartlägga sexualbrottsmål där förövarna skyllt sitt dödliga våld på sexlekar som gick fel.

– Jag såg att detta var satt i system, och inga enskilda sensationella fall, så som det framställs i media. Och fastän lagen säger att svåra skador och dödsfall aldrig kan ske under samtycke lyckas gärningsmännen vrida perspektivet så att kvinnan blir medskyldig till sin egen död, säger Fiona Mackenzie.

Krav på samtycke vid sexuella kontakter skulle ju göra det lättare för domstolarna att dra gränsen mellan frivilligt sex och regelrätta övergrepp. Varför kan de då inte se skillnaden?
– Det är svårt att bortse från att extrem våldsporr blivit mainstream och att allmänheten fått en mer liberal inställning till BDSM-sex efter succén med »50 shades of Grey«, vilket även påverkat attityderna inom rättsväsendet, säger Fiona Mackenzie. Många tänker nog att, jaha, det är väl så folk har sex nu för tiden.

Kvinnorna som dödats under så kallat grovt sex med samtycke har tillfogats en mängd svåra yttre och inre skador, bland annat frakturer på skallben och ryggrad, syrebrist och cerebrala blödningar, brutna revben och i ett av fallen fått halspulsådern avskuren.

Kvinnor dör inte av att tända på tuffa sexlekar – de dör av mäns våld!

Hur går det att ursäkta så allvarliga skador med att kvinnan ville ha våldsamt sex?
– Ja, det är som om vi gått hela varvet runt och kommit till ett ännu sämre utgångsläge, säger Fiona Mackenzie. Förut försvarade män sitt våld med att kvinnorna provocerade dem, vägrade ha sex eller var otrogna. Men nu har män lyckats få det att låta som om de bara ville tillfredsställa kvinnans sexuella önskningar. Men kvinnor dör inte av att tända på tuffa sexlekar – de dör av mäns våld!

Hur ska vi få stopp på alla dessa ursäkter för män som mördar kvinnor?
– Vi har lyckats skapa en stark opinion som kräver att domstolarna inte tillåter misstänkta förövare att motivera sitt grova våld mot kvinnor med hänvisning till grova sexlekar. Och nu samarbetar vi också med kvinnor i andra länder, för det här är ju ingen isolerad företeelse.

MORD ÄR INGEN LEK
De senaste fem åren har 45 procent av män som skyllt kvinnors död på våldsamma sexlekar sluppit bli dömda för mord, enligt en kartläggning som gjorts av den brittiska aktionsgruppen »We can’t consent to this«. Initiativtagaren till aktionsgruppen är Fiona Mackenzie.