Internet – en förtrollad värld

När kvinnor talar om trollen står de i farstun

Häxjakt, illustration Rachelenius D1uzruo

»Techlash« är ett begrepp som förekommer allt oftare i diskussionen om Internets utveckling. Redan på 1980-talet varnade framsynta forskare för risken att informationssamhället skulle leda till nya sociala klyftor. De befarade uppkomsten av ett informationsproletariat som dränktes i enorma flodvågor av osorterade fakta, fördomar, nonsens och lögner och att den nya makteliten skulle bestå av en liten klick nätokrater.

Idag har vi facit. Idag går Internetanvändarna att likna vid en stor massa digitala bönder, inordnade i techjättarnas ekosystem av Big Data och övervakningskapitalism. Den superavancerade teknologin som skulle göra oss fria med interaktiva sociala plattformar har samtidigt kastat oss tillbaka till ett medeltida feodalsamhälle där vi blir ekonomiskt plundrade, offentligt skammade och utsatta för cyberdelisk häxjakt.
Och de värst drabbade är – i vanlig ordning – kvinnor och tjejer.

I synnerhet om deras hud inte är vit.

Illustration: Rachelenius D1uzruo