Kvinno- och tjejjouren Iris, demonstration

Iris certifieras för stöd till kvinnor i prostitution

KVINNO- OCH TJEJJOUREN IRIS

Kvinnojouren Iris i Luleå är snart en av några få kvinnojourer som är särskilt certifierade att ge stöd och skydd till kvinnor utsatta i prostitution och människohandel.

– Det finns ingen uttalad offentlig aktör eller mottagning som hjälper den målgruppen här i Norrbotten, säger Emelie Huuva Skeppar, en av de jouraktiva som bidragit till certifieringen.

Text: Charlotta Janson Josephsson

Emelie Huuva Skeppar har varit engagerad i Kvinno- och tjejjouren Iris sedan 2015. Valet var enkelt för en 17-årig övertygad feminist med en mamma som en gång i tiden var med och startade tjejjouren.

– Vi är väldigt ideologiska i vår jour, så vi lockar många unga feminister, menar hon.

Som en jour som vilar på ideologiskt feministisk grund, har Iris alltid fokuserat på och arbetat mot pornografi och prostitution. Aktioner, politikerkontakter, seminarier och aktiviteter i sociala medier är några av de aktiviteter som de löpande ägnar sig åt – utöver det praktiska arbetet som kommer med de utsatta tjejer som söker stöd på jouren.

Kvinnorna kommer till oss eftersom vi har ett uttalat stöd för just kvinnor och tjejer som är utsatta i prostitution.

Stödet till kvinnor i sexuell utsatthet är bristfälligt i regionen vilket gör kvinno- och tjejjourens stöd centralt.

– Kvinnorna kommer till oss eftersom vi har ett uttalat stöd för just kvinnor och tjejer som är utsatta i prostitution, säger Emelie.

De har blivit fler, de lokala tjejerna som utsätts i pornografi och prostitution. Det intygar även polisen, och det är något som Iris har gemensamt med många andra tjej- och kvinnojourer. Det är också därför som jouren nu har valt att certifiera sig via plattformen för Civila Sverige mot människohandels nationella stödprogram.

– Genom den här certifieringen kommer vi också få lättare att ge stöd och skydd till utländska kvinnor som är utsatta för människohandel. Det är annars svårt med all byråkrati och bristfälligt eller kravställt stöd till gruppen från samhällets sida, säger Emelie Huuva Skeppar.

Pornografin har absolut en del i att det är allt fler unga tjejer som hamnar i sexuell exploatering, tror Emelie. Hon är också övertygad om att den ligger bakom den ökade andelen av frågor om sexuellt våld till tjejjouren.

– Antalet chattar har legat stabilt över tid, men andelen som handlar om just olika former av sexuell exploatering har ökat.

Det kan också bero på att jouren lagt mycket tid på uppsökande verksamhet. De diskuterar ofta pornografins påverkan när de föreläser ute i skolorna liksom samtal om sexuell exploatering och OnlyFans.

– Och här ser vi en medvetenhet hos de unga tjejerna idag. Det händer att de refererar till de killar som är porrskadade i våra diskussioner, vilket tyder på att det ändå är något de reflekterar över, säger Emelie.

Ellen Petäjävaara (till vänster) och Emelie Huuva Skeppar från Tjejjouren Iris föreläser på Forum Jämställdhet.

Emelie Huuva Skeppar och Ellen Petäjävaara från Tjejjouren Iris föreläser på Forum Jämställdhet.

Den medvetenheten bådar gott, och Emelie har tilltro till framtiden – även om hon tycker att det kan vara svårt att väcka debatten ibland.

Hon menar att det sexualiserade har smugit sig in överallt, särskilt i populärkulturen och sociala medier, och bidrar till normaliseringen. Hela motdiskussionen om kvinnlig empowerment gör också motståndet mer kompakt. Det hänvisas till moralpanik, vilket utgör ett visst motstånd i arbetet.

– Det var ju precis det här som aktivisterna på 80- och 90-talet varnade för: en utveckling där konsumtion av alla former av mäns våld mot kvinnor i pornografins namn har normaliserats, konstaterar Emelie.

Hon tycker det är problematiskt med alla olika perspektiv som florerar i debatten. En del aktörer som arbetar med frågorna har främst fokus på kon­sumenterna, menar hon, till exempel unga män som påverkas negativt av porno­grafi, eller barn som allt för tidigt utsätts för exponering. Även aktörer som förskönar och främjar pornografi och prostitution är ständigt närvarande i samhälls­debatten och tenderar att bidra till en backlash.

– Från Roks och Iris sida är fokus alltid de utsatta kvinnorna och porrens konsekvenser, såsom att kvinnor och tjejer utsätts för sexualiserat våld inspirerat av porr. Det är kvinnor, tjejer och barn som drabbas av pornografiproduktionen och som är i mest behov av stöd och skydd ut ur utsatthet, konstaterar Emelie Huuva Skeppar.

OM KVINNO- OCH TJEJJOUREN IRIS>
Startade: 1981 ur Grupp 8-rörelsen i Luleå, stadgarna antogs 1983 och namnet Iris kom till 1991.Tre jourer i en: Iris är en av de största jourerna i landet och består av en tjejjour, en kvinnojour och en tantjour. Dess­utom har de en juristjour dit man kan vända sig och få hjälp med det juridiska vid behov.
Antal aktiva: Totalt 38 ideella, varav nio på tjejjouren, samt tre anställda, en på tjejjouren och två på kvinnojouren.
Kvinnojouren Iris i siffror: År 2022 hade jouren 1269 stödsamtal, 58 kvinnor och barn sökte skydd, och totalt 2089 nätter har erbjudits i det skyddade boendet under året. Mellan åren 1982 till 2020 har det bott 1290 kvinnor i det skyddade boendet.