»Jämställdhet har ingenting med feminism att göra!«

Feministen och sociologen Carin Holmberg retar sig på att jämställdhet ofta används som synonym till feminsim.

– Det är två helt skilda saker. Jämställdhet är ett sätt att organisera kvinnors och mäns formella rättigheter. Det har ingenting med mäns makt eller könsmaktsordningen att göra, konstaterar hon.

Text: Charlotta Janson Josephsson

Som den socioolog och feminist hon är, bidrar hon med lite historik kring jämställdhetspolitikens uppkomst, som en »uppjazzad« form av familjepolitik. Det var ett sätt att organisera lika rättigheter för kvinnor och män – främst på arbetsmarknaden, men så småningom också i övriga livet. En »heteronormativ familjepolitik som skulle piffas upp«, som hon uttrycker det.

– Jämställdhet handlar om att på laglig väg försöka säkerställa samma formella rättigheter för kvinnor som för män. Men informella strukturer kan man inte lagstifta om, säger Carin Holmberg.

Det kan däremot feminismen bidra med. Det är därför den behövs, en folkrörelse som kan påverka attityder och medvetenhet. Som kollektivt kan angripa informella maktstrukturer.

– Jämställdheten har aldrig haft någon folkrörelse, den baserar sig på individen och ursprunget är byråkrati snarare än ideologi.

Det är därför alla är så överens, menar Carin Holmberg.

– Det saknas ideologi och betyder därför inget. Alla kan skriva under på jämställdheten. Det är ett problem.

Hon ser hellre att vi använder oss av bergeppet jämlikhet – här finns maktstrukturerna med. De är en självklar del av begreppet på ett annat sätt än när det gäller jämställdhet.

Vad tror hon då om feminismen och framtiden? Är den ljus eller mörk?

– Vi har en uppförsbacke nu, säger hon, men ändrar sig lite när hon tänker efter.

– Det finns också en medvetenhet och flera pratar om mäns makt idag. Och myndigheter gör viktiga jämförelser. Det är bra.

Det tycker hon att myndigheterna kan göra mer av – lyfta fakta och visa på skillnaderna mellan kvinnors och mäns situation.

– För myndigheter får ju inte vara politiska. Så de kan ta fram bra underlag och lämna politiken till oss, så att folkrörelserna kan driva på för förändringar och ökad medvetenhet!

Carin Holmberg, foto Johanna Henriksson

Foto: Johanna Henriksson