Jim Boyling

Jim Boyling alias Sutton

1995 började polisen Jim Boyling att infiltrera Reclaim The Streets. Under aliaset Jim Sutton ingick han tre separata sexuella relationer med aktivisterna Andrea, Monica och Rosa. Boyling verkar ha varit den enda som inte var gift, så relationen med Rosa utmynnade även i giftermål och två barn. Innan dess hade han låtsats få ett sammanbrott och sjappat. Men Rosa la en massa tid och energi på att spåra honom, vilket fick honom att återvända till henne och avslöja sin identitet. Han övertalade Rosa att gifta sig med honom under fingerat namn så att hans kolleger inte skulle förstå att det var samma person som han övervakat. Efter två års äktenskap präglat av manipulation och isolering tog Rosa barnen och flydde till en kvinnojour.

Efter två års äktenskap präglat av manipulation och isolering tog Rosa barnen och flydde till en kvinnojour.

2017 försökte Monica utan framgång få åklagarmyndigheten Crown Prosecution Service (CPS) att åtala Jim Boyling för våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexköp och tjänstefel i offentlig tjänsteutövning. I maj 2018 avskedades Boyling från Scotland Yard för grovt tjänstefel. Samtidigt hade Monica överklagat CPS beslut till en skiljedomstol, men hon fick avslag i december 2018.