Hedersvåld, foto Julia Lindemalm

Jourutbildningar mot hedersvåld

Under hösten har Roks deltagit i Terrafems fem regionala utbildningar om våld i hederns namn. Utbildningarna har hållits med stöd av Brottsoffermyndigheten och riktat sig till jourkvinnor och jourtjejer. 

Aktuell forskning, kunskapsmaterial och olika metoder togs upp på utbildningarna, liksom erfarenheter från det dagliga arbetet på kvinno- och tjejjourerna. Terrafems generalsekreterare, Bernardita Nunez och Roks ord­förande, Jenny Westerstrand, medverkade tillsammans med sociologen Åsa Eldén.

Foto: Julia Lindemalm