Kampanjen 215 sprider kunskap om stöd för utsatta

Kampanjen 215

Kampanjen 215 har lanserats av Terrafem, Roks och Plattformen civila Sverige mot människohandel för att nå ut med information om det stöd som finns för kvinnor och barn som utsätts inom prostitution och människohandel.

På plattformens hemsida finns kortfattad information på flera språk om tillgängligt stöd, kontaktvägar och länkar. Det finns också affischer och visitkort med QR-kod för spridning av kampanjen och för att nå ut till kvinnor och barn. Därtill finns ett gemensamt instagramkonto siffran.215 för ytterligare spridning av kampanj och information.

Mer information finns på instagramkontot siffran.215 och mannisko­handel.se/siffran-215/ 

På plattformens hemsida finns kortfattad information på flera fysiska affischer och visitkort kan hämtas på Roks kansli eller beställas här: nsp@manniskohandel.se