Katarina Wennstam tar emot priset för Årets kvinnogärning!

Katarina Wennstam, foto Göran Segeholm
Det är höst och dags för jourkvinnor och jourtjejer att träffas. Och i år kommer den regionala träffen i Göteborg att bli extra speciell. Då kommer nämligen priset för Årets kvinnogärning att delas ut! Författaren och journalisten Katarina Wennstam prisas bland annat för sitt »mod och för att hon envist bedriver ett enträget arbete mot mäns våld mot kvinnor och uppmärksammar konsekvenserna av könsmaktsordningen«. Wennstam kommer även att hålla ett kort inspirationstal i samband med prisutdelningsceremonin den 15 oktober.