Kvinnokamp är ingen jäkla killmiddag!

Mansseparatistiska sällskap har börjat surra allt högre i den feministiska hetluften. På killmiddagar kokas kvinno­kampen ihop efter männens recept för att dukas upp på bästa sändningstid. Malin Jenstav på Stockholms tjejjour är en av många som tycker att den trendiga »killfeminismen« bara ytterligare stärker männens tolkningsföreträde. Här är hennes råd till män som vill delta i vår feministiska kamp.

Text: Ellinor Gotby Eriksson | Foto: Stockholms tjejjour

Malin Jenstav, foto Stockholms Tjejjour

Malins kvinnokampsrecept för killar

1Lämna plats

Vid förfrågningar från medier och andra plattformar – medverka bara under förutsättning att tjejer och kvinnor också bjuds in. Eller upplåt helt enkelt er egen plats åt oss. Hänvisa till tjejer och kvinnor som jobbar inom det område frågan berör. Om du som man inspirerats och influerats av den feministiska rörelsen, var då tydlig med att kredda och namnge inspirationskällorna.

2Ligg lågt

Ligg lågt med ditt eget uppvaknande och visa ödmjuk­het inför vår kamp. Läs på innan du uttalar dig och gör inte feminismen till din idé, din kamp.

3Kräv ansvar

Kräv ansvar av män istället för att ryggdunka förövare som erkänner sina brott. De ska erkänna i domstol, hos polisen och inte hyllas för de grova brott de begått och högst troligen kommer att begå igen.

Malin Jenstav är stödverksamhetsansvarig på Stockholms tjejjour