Kvinnorättskämpen Wiveca Holst har gått bort

Feministen och jourkvinnan Wiveca Holst har hastigt avlidit i en ålder av 74 år. Under decennier var hon en stark feministisk röst och aktivist i kampen mot mäns våld mot kvinnor.

Wiveca Holst

Wiveca satt i Roks styrelse mellan 2013 och 2017 och var under åren 2015 till 2017 riksorganisationens kassör. Hon har sedan dess haft ett omfattande engagemang i Roks och varvid sin bortgång styrelseledamot i Q-jouren.

Wiveca var vid sitt frånfälle mitt i steget med skrivarbete och flera viktiga projekt för Roks. Särskilt kampen mot porr och prostitution engagerade henne. Samtidigt var hon ifärd med den andra delen av skriften »Oslagbara damer – om Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (Roks) politiska historia«, tillsammans med sociologen och forskaren Carin Holmberg. Wiveca var också en uppskattad föreläsare ute i jourerna och i övriga samhället.

Wivecas kunskaper om mäns våld mot kvinnor och politiken på området var synnerligen djupa och hennes feministiska engage­mang stort. Hon var aldrig rädd för att säga sin mening och var påläst och envis. Som vän var hon solidarisk och varm och gav av sin tid för att lyssna.

Wiveca lämnar ett stort tomrum efter sig. En syster, ett ankare, en feministisk kämpe på barrikaderna har lämnat oss.

Begravningen ägde rum den 16 februari. För den som vill hedra hennes minne kan man skänka en gåva till Roks fond för misshandlade kvinnor, flickor och barn – Aurorafonden.
Ge ditt bidrag till Roks bankgironummer: 5528-4772. Märk inbetalningen med »gåva«. Du kan även ge ett bidrag via Swish! Nummer: 123 001 78 22. Glöm inte att skriva »Gåva« i meddelande­fältet.