Foto iStock

Kvinnors rättigheter hotas i Turkiet

Nästan på dagen tio år efter ratificeringen meddelade Turkiet 2021 att de lämnar Istanbulkonventionen, den första konventionen i sitt slag, som dessutom bär namn efter landets största stad. De konservativa krafterna har fått ett allt starkare fäste i Turkiet – och kvinnorna är de största förlorarna.

Text: Charlotta Janson Josephsson | Foto: iStock

Turkiet, karta iStockIstanbulkonventionen är Europarådets juridiskt bindande avtal mot våld mot kvinnor. Den skrevs under av hela EU och 45 länder 2011 och trädde i kraft 2014. Konven­tionen är ett omfattande avtal med syfte att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i hemmet.

Valet att lämna Istanbulkonventionen är ett tydligt tecken på Turkiets förändrade förhållningssätt när det gäller mänskliga rättigheter i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet. Landet var först ut att ratificera konventionen. Nu är de först att lämna. Och det finns en oro för att fler kommer att följa efter.

»Våld mot flickor och kvinnor är ett av de största globala hoten mot mänskliga rättigheter.

Kritiken har varit omfattande och kraven på att Turkiet ska dra tillbaka sitt beslut kommer från flera håll. Flera FN-organisationer har, under ledning av UN Women, kommit med skarpa uttalanden.

»Våld mot flickor och kvinnor är ett av de största globala hoten mot mänskliga rättigheter. Trots det ökar motståndet mot jämställdhet och kvinnors rättigheter i flera länder. Det är mycket beklagligt att Turkiet nu blir en del av denna rörelse«, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet i ett pressmeddelande.

Mor Çatı, en av Turkiets äldsta kvinnoorganisationer, har lämnat in en stämningsansökan till regeringen med anledning av utträdet och kräver att beslutet ska upphävas.

Mor Çatı startade 1987 i samband med den feministiska kam­panjen Solidarity of Women Against Domestic Violence. Det var startskottet för turkiska kvinnors kamp mot den manliga dominansen i samhället. Enligt organisationen utsätts idag fyra av tio turkiska kvinnor för mäns våld i hemmet.

»Genom att lämna Istanbulkonventionen berövas dessa hundra­tusentals turkiska kvinnor på grundläggande regler och mekanismer som gör det möjligt att fly från våldet«, konstaterar de på sin hemsida.

Mor Çatı arbetar med psykologisk och juridisk support till utsatta kvinnor i Turkiet samt med olika projekt för skyddsboenden. De jobbar också för att öka medvetenheten och kunskapen i samhället, och har nyligen inlett ett samarbete med Roks. Våren 2022 besökte Roks dem i Istanbul. De var också 2021 års mottagare av Roks pris Årets kvinnogärning för deras kamp för kvinnors rätt och för de fristående kvinnojourernas viktiga plats i samhället.