Kvinnors trygghet och säkerhet

Har mäns våld mot kvinnor ökat under pandemin? Förmodligen. Men nu ska saken undersökas vetenskapligt och Roks ordförande Jenny Westerstrand är en av medlemmarna i en forskargrupp som ska undersöka saken.

Text: Colette van Luik | Foto: Eva Lindberg

I år genomför Roks, tillsammans med Örebro universitet och Statistiska centralbyrån, en intervjustudie med 15 000 kvinnor. Forskargruppen med namnet »Kvinnors trygghet och säkerhet – under och bortom pandemin« ska göra en tvär­vetenskaplig forskning om mäns våld mot kvinnor och tjejer. Roks ordförande Jenny Westerstrand är en av medlemmarna i forskargruppen.

– Det är en studie som ska fånga kvinnors upplevelser dels av våld utövat av män under pandemiåret 2020 och dels erfaren­heter av våld från män i livet innan.

Syftet är att skapa kunskap om hur situationen ser ut nu och ställa frågor som kan användas för att se hur utvecklingen ser ut.

– Alla frågar oss om våldet har ökat och vi tror ju det, men det är extremt viktigt att få en check nu på kvinnors utsatthet. Vi är oroliga för att pandemin ska flytta gränser för våld, att kvinnors trösklar höjs för vilket våld de lever med utan att söka stöd. En sådan här studie blir ett sätt att ta reda på hur kvinnor har det nu och det ger oss något att mäta mot framåt och bakåt.

Resultatet ska sedan spridas till politiker och forskare.

– Vi vill att forskarvärlden använder våra data och att kunskaper om kvinnors situation blir en del av den allmänna bilden och förståelsen av vardagslivet i Sverige. Media ska också informeras, förstås!
Material samlas in fram till sommaren, sedan blir det analys och rapport efter det.

Vad hoppas du att detta ska leda till?
– Ökad kunskap om och bättre redskap för att adressera och kunna stoppa mäns våld mot kvinnor samt kunskap om hur en pandemi påverkar kvinnors situation i relation till mäns våld.