Roks ordförande Jenny Westerstrand. Foto: Frida Ekman

Kvinnotryck tar paus och kommer igen

På årsmötet 2021 framkom att medlemmarna ville se en översyn av Kvinnotryck. Styrelsen har därför tillsatt en grupp som axlar ansvaret för att driva arbetet. Läs om gruppen på Roks hemsida!

I och med omtaget säger vi samtidigt tack till en mångårig medarbetare i tidskriften, Unni Drougge. Unni har varit Kvinnotrycks redaktör i omgångar sedan 2014 och som redaktör gjort Kvinnotryck till en spetsig och uppkäftig omvärldsbevakare. Som jag har skrivit i medlemsblad och andra sammanhang är Unni en tidningsmakare utöver det vanliga med hantverk och stilistik i sin hand. Varmt tack för dina insatser för tidningen Unni!

Temat för det här numret är det som kallats cancelkultur och tystandet av obekväma röster i samhällsdebatten. Vi får följa utvecklingen i USA och Storbritannien. Vi får ett nedslag i svensk krisande förlossningsvård, en kvinnofråga med allt lägre prioritet. Och mycket mer!

Kvinnotryck gör sedan ett kort uppehåll i den ordinarie utgivningen. Styreksen vill göra ett ambitiöst omtag efter årsmötets tydliga markering och samlar därför krafterna. Läs också vad styrelsen skriver om uppdraget, här.

JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks

Foto: Frida Ekman