Läsgrupp med eldad vrede

Jourkvinnor, foto Jenny Westerstrand

Under hösten har Roks ordnat läsgrupper kring viktiga utredningar som rör socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och barn. En grupp med fokus på remissen till Ds 2020:16, Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång, samlades till ett internat på Happy Tammsvik.

De som deltog var jourkvinnor från Kvinnojouren Helga i Tranås, Föreningen Kvinnohuset Västerås Kvinnojour och Kvinnojouren i Umeå. Dessa var Beatrice Törnman, Elin Hedén och Linda Lotare. Med var också Roks vice ordförande Maja Ahrman, koordinator för Corona-medlen tillika Roks styrelseledamot Elin Lindsmyr och Roks ordförande Jenny Westerstrand.

Viktiga samtal och eldad vrede under en tillfällig möjlighet att mötas. Tack systrar!

Text och foto: Jenny Westerstrand