4-2017_illustration_fri_lisa_medin

Kvinnotryck 4-2017, del av illustration Lisa Medin