Nordiska kvinnor mot prostitution

Jenny Westerstrand, nätverkets grundare Gabriella Kärnekull Wolfe och Ida Wassholm.
2018 års upplaga av Nordiska kvinnor mot våldkonferensen hölls i Helsingfors den 7–9 september med omkring 250 deltagare. Huvudfokus under konferensdagarna låg på hur våra förutsättningar egentligen har förändrats till följd av #metoo.

Den 8 september höll Roks i en uppskattad workshop ihop med »Inte Din Hora« – ett nätverk som ska skydda kvinnor från sexuell exploatering. Inledde gjorde ordförande Jenny Westerstrand, och nätverkets inspirerande grundare Gabriella Kärnekull Wolfe och Ida Wassholm pratade om arbetet under rubriken »Varför slutar hon inte bara?«.