Nordiska kvinnor mot våld

Jenny Westerstrand, foto Ghita Huldén

Roks deltog 20–22 september i den årliga konferensen Nordiska Kvinnor mot Våld, denna gång i Köpenhamn. Roks ordförande Jenny Westerstrand invigningstalade, och höll en workshop om hur synen på sexuellt våld mot barn har förändrats sedan 1990-talet. Juristen Eva Diesen höll en workshop i Roks namn om våld och vårdnad.