Opionionssidor

Nya opinionssidor på Roks.se

Ingen har väl missat att Roks webbplats numera också har särskilda opinionssidor? Där lyfter vi våra prioriterade frågor och kommenterar det som är aktuellt. Här kan du ta del av våra resonemang när det gäller den politiska utvecklingen och de förändringar som kvinnojoursrörelsen står inför: opinion.roks.se
Text: Charlotta Janson Josephsson