Nina Rung, foto Christina Lindström

Nytt fokus: Porr är kvinnoförakt

Den 14 november arrangerade Roks en fullsatt konferens under rubriken »Porr är kvinno­förakt«. Det var startskottet på det fokus som Roks kommer att ha på pornografin och dess koppling till prostitution.

Gerda Christenson, foto Christina Lindström
Gerda Christenson, foto Christina Lindström
Efter en inledning av Zozan Inci visades Gail Dines starka film »Pornland«. Därefter tog Gerda Christenson från Kvinnofronten oss 50 år tillbaka i den svenska porrhistorien och påpekade att utvecklingen inte varit linjär, utan rört sig fram och tillbaka – beroende på hur stark den feministiska kampen varit.

Max Waltman och Zozan Inci, foto Christina Lindström
Zozan Inci i samtal med Max Waltman som höll en faktaspäckad föreläsning, foto Christina Lindström
Max Waltman och Zozan Inci, foto Christina Lindström[/caption]Forskaren Max Waltman visade sedan med sin forsknings­genomgång att det finns en tydlig koppling mellan att konsumera porr och att inte respektera andras gränser, att trakassera sexuellt eller begå övergrepp. En av studierna som Waltman refererade till fann att det var hela 46 gånger större risk att män som konsumerat porr begår sexuella trakasserier eller övergrepp.

Kriminologen och genusvetaren Nina Rung lyfte fram kopplingen mellan porr och övergrepp mot barn. Hennes erfarenheter från polisen bekräftade den bild som Max Waltman gav, porren påverkar i allra högsta grad de övergrepp män begår.

Dagen avslutades med en paneldebatt under rubriken »Hur kan vi bekämpa mäns våld mot kvinnor i ett pornofierat samhälle?«. Panelen var inte enig i allt, men när det kom till frågan om hur vi går vidare nu för att få till stånd förändring så lyfte den ena efter den andra vikten av en folkrörelse mot porren.